Lorem quis bibendum auci Lorem gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursu. Ut enim ad minim veniam.

© 2016 Your Business Name!

Metoder

Psykoterapi med KBT

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv terapiform som kräver full närvaro från såväl mig som terapeut till dig som kund. Hemuppgifterna är centrala och fungerar som drivmedlet till att terapin går mot utsatta mål. Under de första samtalen fokuserar vi på att ringa in problemet och att göra en realistisk målformulering. Eftersom det i regel är svårt för många att sätta fingret på vad som orsakar de problem man har i sitt liv fyller kartläggningen en viktig första funktion. Det första steget handlar därför om att tydliggöra dysfunktionella tankar, känslor och beteenden och blir varse om dess negativa konsekvenser. I ett andra steg går man sedan vidare för att titta på vilka behandlingsinterventioner som kan vara lämpliga. Det kan handla om allt ifrån att tillsammans ifrågasätta negativa tankar, till att formulera lämpliga beteendeexperiment eller att bekanta sig mer med sina känslor och behov.

KBT har idag starkt vetenskapligt stöd, så kallad evidens för en rad psykiatriska tillstånd så som depressioner, ångestsyndrom, utmattningssyndrom, sömnstörningar, ätstörningar med mera. Det är också en metod som lämpar sig väl för behandling av icke psykiatriska tillstånd så som bristande självkänsla eller personlig utveckling.

Min specialinriktning ligger på behandling av stress och utmattning, bristande självkänsla och social fobi. Jag arbetar dock med alla problemområden så som exempelvis depressioner, ångestsyndrom, tvångssyndrom, beroenden, sorgsamtal, eller relationsproblem.

YOGA

Yoga är en tusenårig indisk livsåskådning och ett redskap för såväl fysisk som psykisk hälsa. Idag associerar kanske de flesta yoga med fysiska övningar, så kallade asanas. Yoga innebär dock mycket mer än så. Yoga utvecklades från början med fokus på den andliga aspekten. Målet var att stilla ett oroligt sinne och detta gjordes exempelvis med hjälp av fysiska övningar (asana), andningsövningar (pranayama), rening av kropp (Kriya) och genom att följa vissa etiska förhållningssätt (yoga sutras). Jag är utbildad i Hatha – och ashtangayoga som är dynamiska former av yoga samt yinyoga som är en lugn och meditativ yogaform.

Idag finns mycket forskning som visar på yogans goda inverkan på stressrelaterade besvär. Både vad det gäller fysiska rörelser såväl som andliga och meditativa. Det är inte utan anledning som den moderna västerländska psykologin har tagit stor influens av österländska livsåskådningar så som buddhism och innan dess de vediska skrifterna som låg till grund för yogan. Det görs sig tydligt i terapimetoder som exempelvis KBT, ACT , DBT, CFT, MBSR och MSC*.

Yogan erbjuder ett smörgåsbord av tekniker för dig som upplever stress och utmattning. Allt ifrån aktiv träning, avslappningsövningar, andningsövningar, meditation till goda etiska frågeställningar att begrunda.

*(KBT) kognitiv beteendeterapi (ACT )Acceptans and comittment therapy (DBT)Dialectical behavoir therapy CFT Compassion focused therapy (MBSR) MIndfulness-based stress reduction (MSC) mindful self-compassion

MINDFULNESS

Mindfulness, medveten närvaro kom först till Sverige via den amerikanska professorn John Kabat Zin men har sina rötter i buddhismen. Mindfulness är en teknik som handlar om att träna sig på att vara i nuet utan att värdera något som bra eller dåligt. Vi människor har en benägenhet att vara i dåtid eller i framtid i tankarna vilket leder till att livet inte levs till fullo här och nu. Ett liv utan medveten närvaro leder ofta till stress, ångest, tomhetskänslor eller depression. Vi fastnar i ett negativt hjulspår som vi inte är medvetna om och som därför är svårt att ta sig ur. Genom att observera oss själv på ett ickevärderande sätt kan vi få syn på negativa mönster och välja att bryta dessa.

Det har gjorts flera studier kring mindfulness som visar på mycket goda resultat vad det gäller stressrelaterade besvär och sjukdomar. Man har också kunnat se att långvarig träning av mindfulness ger bestående förändringar i hjärnan. Områden som har att göra med minne, självuppfattning, empati och stress tenderar att fungera bättre.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram utvecklat av Jon Kabat-Zinn som skräddarsytts för den stressade nutidsmänniskan. MBSR har hållits i USA sedan 70-talet har enligt studier uppvisat mycket goda resultat.

Självmedkänsla

Bakom stress- och utmattningssyndrom ligger ofta självkritik och bristande självkänsla. Höga krav, prestationstänk och jämförelse är exempel på faktorer som skapar en stark inre som yttre stress. Självmedkänsla, att möta sig själv med respekt, tolerans och ödmjukhet är därför ett mycket effektivt sätt att angripa stressrelaterade problem vid sin kärna. Hjärnan reagerar på självkritik på samma sätt som kritik eller skada utifrån. När vi är självkritiska drar ett ”hotsystem” igång som förbereder kroppen för kamp, flykt eller kapitulation och utsöndrar stresshormoner. När man får lära sig att använda självmedkänsla på rätt sätt aktiverar det istället trygghetshormon som leder till en stabilare självbild och en känsla av egenvärde, oavsett prestation. Våra tankar, kritiska som vänliga sätter alltså spår i våra hjärnor. På samma sätt som man måste gå till gymmet flera gånger för att bygga upp en stark kropp kan man bygga upp en stark medkänsla till sig själv genom träning. Jag kan visa dig hur.

Mindful Self-Compassion (MSC) är en evidensbaserad metod i självmedkänsla utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer. Metoden kombinerar mindfulness med självmedkänsla och erbjuder flera verkningsfulla verktyg för emotionell stabilitet.

Psykoterapi med KBT

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv terapiform som kräver full närvaro från såväl mig som terapeut till dig som kund. Hemuppgifterna är centrala och fungerar som drivmedlet till att terapin går mot utsatta mål. Under de första samtalen fokuserar vi på att ringa in problemet och att göra en realistisk målformulering. Eftersom det i regel är svårt för många att sätta fingret på vad som orsakar de problem man har i sitt liv fyller kartläggningen en viktig första funktion. Det första steget handlar därför om att tydliggöra dysfunktionella tankar, känslor och beteenden och blir varse om dess negativa konsekvenser. I ett andra steg går man sedan vidare för att titta på vilka behandlingsinterventioner som kan vara lämpliga. Det kan handla om allt ifrån att tillsammans ifrågasätta negativa tankar, till att formulera lämpliga beteendeexperiment eller att bekanta sig mer med sina känslor och behov.

KBT har idag starkt vetenskapligt stöd, så kallad evidens för en rad psykiatriska tillstånd så som depressioner, ångestsyndrom, utmattningssyndrom, sömnstörningar, ätstörningar med mera. Det är också en metod som lämpar sig väl för behandling av icke psykiatriska tillstånd så som bristande självkänsla eller personlig utveckling.

Min specialinriktning ligger på behandling av stress och utmattning, bristande självkänsla och social fobi. Jag arbetar dock med alla problemområden så som exempelvis depressioner, ångestsyndrom, tvångssyndrom, beroenden, sorgsamtal, eller relationsproblem.

YOGA

Yoga är en tusenårig indisk livsåskådning och ett redskap för såväl fysisk som psykisk hälsa. Idag associerar kanske de flesta yoga med fysiska övningar, så kallade asanas. Yoga innebär dock mycket mer än så. Yoga utvecklades från början med fokus på den andliga aspekten. Målet var att stilla ett oroligt sinne och detta gjordes exempelvis med hjälp av fysiska övningar (asana), andningsövningar (pranayama), rening av kropp (Kriya) och genom att följa vissa etiska förhållningssätt (yoga sutras). Jag är utbildad i Hatha – och ashtangayoga som är dynamiska former av yoga samt yinyoga som är en lugn och meditativ yogaform.

Idag finns mycket forskning som visar på yogans goda inverkan på stressrelaterade besvär. Både vad det gäller fysiska rörelser såväl som andliga och meditativa. Det är inte utan anledning som den moderna västerländska psykologin har tagit stor influens av österländska livsåskådningar så som buddhism och innan dess de vediska skrifterna som låg till grund för yogan. Det görs sig tydligt i terapimetoder som exempelvis KBT, ACT , DBT, CFT, MBSR och MSC*.

Yogan erbjuder ett smörgåsbord av tekniker för dig som upplever stress och utmattning. Allt ifrån aktiv träning, avslappningsövningar, andningsövningar, meditation till goda etiska frågeställningar att begrunda.

*(KBT) kognitiv beteendeterapi (ACT )Acceptans and comittment therapy (DBT)Dialectical behavoir therapy CFT Compassion focused therapy (MBSR) MIndfulness-based stress reduction (MSC) mindful self-compassion

MINDFULNESS

Mindfulness, medveten närvaro kom först till Sverige via den amerikanska professorn John Kabat Zin men har sina rötter i buddhismen. Mindfulness är en teknik som handlar om att träna sig på att vara i nuet utan att värdera något som bra eller dåligt. Vi människor har en benägenhet att vara i dåtid eller i framtid i tankarna vilket leder till att livet inte levs till fullo här och nu. Ett liv utan medveten närvaro leder ofta till stress, ångest, tomhetskänslor eller depression. Vi fastnar i ett negativt hjulspår som vi inte är medvetna om och som därför är svårt att ta sig ur. Genom att observera oss själv på ett ickevärderande sätt kan vi få syn på negativa mönster och välja att bryta dessa.

Det har gjorts flera studier kring mindfulness som visar på mycket goda resultat vad det gäller stressrelaterade besvär och sjukdomar. Man har också kunnat se att långvarig träning av mindfulness ger bestående förändringar i hjärnan. Områden som har att göra med minne, självuppfattning, empati och stress tenderar att fungera bättre.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram utvecklat av Jon Kabat-Zinn som skräddarsytts för den stressade nutidsmänniskan. MBSR har hållits i USA sedan 70-talet har enligt studier uppvisat mycket goda resultat.

Självmedkänsla

Bakom stress- och utmattningssyndrom ligger ofta självkritik och bristande självkänsla. Höga krav, prestationstänk och jämförelse är exempel på faktorer som skapar en stark inre som yttre stress. Självmedkänsla, att möta sig själv med respekt, tolerans och ödmjukhet är därför ett mycket effektivt sätt att angripa stressrelaterade problem vid sin kärna. Hjärnan reagerar på självkritik på samma sätt som kritik eller skada utifrån. När vi är självkritiska drar ett ”hotsystem” igång som förbereder kroppen för kamp, flykt eller kapitulation och utsöndrar stresshormoner. När man får lära sig att använda självmedkänsla på rätt sätt aktiverar det istället trygghetshormon som leder till en stabilare självbild och en känsla av egenvärde, oavsett prestation. Våra tankar, kritiska som vänliga sätter alltså spår i våra hjärnor. På samma sätt som man måste gå till gymmet flera gånger för att bygga upp en stark kropp kan man bygga upp en stark medkänsla till sig själv genom träning. Jag kan visa dig hur.

Mindful Self-Compassion (MSC) är en evidensbaserad metod i självmedkänsla utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer. Metoden kombinerar mindfulness med självmedkänsla och erbjuder flera verkningsfulla verktyg för emotionell stabilitet.